ILDSJELENE - EN UTDØENDE RASE

25. juni 2009

Janne Andreassen  002  I Berlevåg blant våre knappe 1100 innbyggere finnes mange ildsjeler. Dokumentasjon på dette er vårt mangfoldige lag- og foreningsliv. De aller fleste av disse lag og foreninger er en gang startet opp av en eller flere ildsjeler, og senere drevet videre av en eller flere ildsjeler.

Les mer

Arbeid med vannforsyning og avløp i Berlevåg kommune

13. mars 2009

Janne Andreassen  002  Berlevåg kommunes arbeid med vannforsyning og avløp skjer i dag i henhold til hovedplan for vannforsyning- handlingsprogram 2007 – 2010, og hovedplan for avløp – handlingsprogram for 2007 – 2010. Planene er kommunens langsiktige politiske styringsdokument for å sikre innbyggerne en stabil, sikker og tilstrekkelig vannforsyning av god kvalitet, samt å motvirke vannforurensing.

Les mer
Janne Andreassen 002_350x233

INFORMASJON FRA ØFAS

28. mars 2008
Vi har i den senere tid sett en del avisoppslag der politikere i Tana stiller kritiske spørsmål til drift av ØFAS. Kritikken har gått på pengebruk, dårlig informasjon og ikke minst utslipp fra avfallsdeponiet.
Les mer
Janne Andreassen 002_350x233

VINDKRAFTUTBYGGING OG SATSING PÅ MILJØ

29. februar 2008
I kommunal rapport 22.02 uttaler NVE at de ikke har saksbehandlerkapasitet til å behandle alle søknadene om vindkraftkonsesjon som foreligger.
Les mer