kommunevaapen_80x98

Barneverntjenesten - ledig stilling med mulighet for videreutdanning

 

Har du lyst til å videreutdanne deg til en av de mest meningsfulle jobber du kan ha? Berlevåg og Båtsfjord barnevern trenger flere ansatte. Vi søker primært sosionomer eller barnevernspedagoger. Andre som har ønske om å ta bachelorutdanning innenfor barnevern eller som sosionom kan også søke. Bachelor kan tas desentralisert og parallelt med jobb i barnevernet. Kommunen vil bidra økonomisk for å dekke utgifter knyttet til utdanningen.

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Barnevernet skal gi hjelp og støtte til foreldre/foresatte som er i en vanskelig livssituasjon, slik at de kan bli bedre i stand til å gi barnet forsvarlig omsorg. Hensynet til barnets beste er et overordna prinsipp i barnevernsarbeidet. Barnevernstjenesten i Berlevåg og Båtsfjord er organisert som en interkommunal tjeneste og ledes fra Berlevåg. 

For mer informasjon, kontakt barnevernsleder Evy Leirbekk, telefon 458 79 861 eller e-post evy.leirbekk@berlevag.kommune.no.

E-mail this Print this