Berlevåg barnehage

I barnehagen får barna utvikle seg gjennom frie og tilrettelagte aktiviteter. Her skal man i samarbeid med foreldrene bidra til å gi barna et etisk verdigrunnlag. Barnehagen bygger sin verdiformidling på fellesverdier i samfunnet som de aller fleste kan enes om. Dette er verdier som toleranse, respekt, nestekjærlighet og solidaritet.

Styrer: Elin Mathisen
elin.mathisen@berlevag.kommune.no
Direktenummer: 458 79 970
Besøksadresse: Prestegårdsgaten 2-4
Postadresse: Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg
Telefon: 458 79 970
Telefaks: 78 98 19 81
E-post: postmottak.barnehagen@berlevag.kommune.no

 

Åpningstider: kl 07:00 - kl 16:00

Avdelinger: Sjøstjerna Blåskjell Sjøanemone

E-mail this Print this