Berlevåg kommune er nummer 2 på årets kommunebarometer i Finnmark

Barometeret måler 12 ulike sektorer. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet.

Det arbeides godt i Berlevåg kommune, men forsatt gode muligheter til å klatre oppover denne statistikken.

Kommunebarometer
E-mail this Print this