Language Language Language Language Language Language
A A A
Svart på hvitt Gult på svart Svart på gult
toppbilde eksempel
Pagina precedente/Helse og omsorg/Sosial og barnevern/Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Informasjon om bostøtte finner du på vedlagte link:

https://husbanken.no/bostotte/

Saksbehandler Bjørn Nilsen, e-post: bjorn.nilsen@berlevag.kommune.no

E-mail this E-mail this Print this Print this
Web levert av CustomPublish AS