Valdis Larsen_300x225

LANG OG TRO TJENESTE I BERLEVÅG

Etter å ha arbeidet i skoleverket i Berlevåg i samfulle 39 år, velger Valdis Larsen nå å gå over i pensjonistenes rekker.

Valdis og Bjarne S

Berlevåg kommune, representert ved oppvekstsjef Bjarne Stein, markerte og påskjønnet hennes uvurderlige innsats og engasjement i skolen gjennom alle disse årene. Det ble gjort under en fest- og høytidsstund på skolen fredag den 6. juni.
Oppvekstsjefen la i sin tale vekt på hennes bunnsolide kvalifikasjoner som en undersøkende lærer med instinkt for andres muligheter og ressurser, og til å finne løsninger. Han understreket også at Valdis med sitt rolige og avbalanserte vesen hele tiden har bidratt til å skape et godt klima for god læring.
Han framhevet også at Valdis har vært en god leder, en inspirator som med oppriktighet, ærlighet og positive holdninger har ledet elevene gjennom de viktige første årene av deres begjærlighet for kunnskap.
Valdis er kjent som en kunnskapsrik lokalhistoriker. I den sammenhengen minte oppvekstsjefen henne på da hun slo til med visen Kjølneskongen på Kulturminnedagen for en tid tilbake – til alles store begeistring.
Oppvekstsjefen takket henne i respekt og dypeste ærbødighet for innsatsen i skolen gjennom 39 år.
Vivian Nilsen
Hennes kollega gjennom mange år, Vivian Nilsen, hyllet henne for den store og betydningsfulle rollen hun har fylt hele tiden. Hennes beskrivelse av Valdis: ”Hun snakker med elevene, ikke til dem”, forteller mye om Valdis som lærer og menneske.
Valdis, hovedpersonen selv, takket for oppmerksomheten hun fikk. Hun syntes hun har hatt en spennende og interessant arbeidsplass. At det i perioder har vært store utskiftninger i lærerstaben, følte hun kunne være lærerikt med henblikk på nye impulser og måter å gjøre ting på. Hun understreket at hun hele tiden, og særlig de siste 15 årene, har følt at skolen har vært et godt sted å være, at arbeidsmiljøet har vært godt, og at hun har trivdes sammen med kollegene.
Alle på Berlevåg skole ønsker Valdis lykke til med en velfortjent og aktiv pensjonisttilværelse, og at hennes kompetanse og kvaliteter likevel kan komme til nytte for skolen i forskjellige sammenhenger også i fortsettelsen.
Brynjar Langås
rektor
Tips en venn Skriv ut