www.berlevag.kommune.no

Eiendomsskatt

Kommunestyret i Berlevåg kommune har vedtatt å innføre eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen fra 2018. Det har siden 2013 blitt skrevet ut eiendomsskatt på verk og bruk, men utvidelsen innebærer at også boliger, fritidsboliger og andre næringsbygg skal være gjenstand for eiendomsskatt fra og med 2018.

 

Det er bestemt at eiendomsskattesatsen for boliger og fritidseiendommer skal være 2 promille, mens satsen er 7 promille for øvrige eiendommer (næring, verk og bruk). For eiendommer som har kombinert bruk (både bolig- og næringsdel) må det derfor fastsettes separate takster for henholdsvis bolig- og næringsdelen. Eier av slike eiendommer vil derfor motta to brev fra kommunen, et for boligdelen og et for næringsdelen. Eier vil på samme måte motta to skattesedler og fakturaer for eiendomsskatten.

 

Det er den siste tiden sendt ut informasjon om taksering og beregning av eiendomsskatt til hjemmelshavere av eiendommer i kommunen. Det vil løpende bli lagt ut mer informasjon om dette nederst på denne siden. Det vil også bli lagt ut informasjon om klageadgang, samt vanlige spørsmål og svar om eiendomsskatt.

 

Eiendomsskattelistene vil publiseres her den 01.03.2018. Listene blir da liggende ute til offentlig ettersyn i 3 uker. Eiendomsskattelistene vil også være tilgjengelig i papirformat på servicekontoret og på biblioteket i samme tidsrom. Skatteseddel med detaljert informasjon om skattegrunnlag og utskrevet eiendomsskatt sendes ut til skattyter i slutten av februar.

application/pdfRetningslinjer for taksering av eiendommer i Berlevåg kommune 2013-2023.pdf 546 KB
application/octet-streamSlik måles bygningens areal.docx 201 KB
application/octet-streamSONEKART - vedlegg til Retningslinjer for taksering av eiendommer i Berlevåg kommune.docx 1.5 MB
application/pdfEiendomsskatteliste for 2018 - eiendommer fritatt for eiendomsskatt jf. esktl. § 5.pdf 22 KB
application/pdfEiendomsskatteliste for 2018 - eiendommer med formuesgrunnlag fra Skatteetaten.pdf 183 KB
application/pdfEiendomsskatteliste for 2018 - eiendommer med kommunal takst.pdf 128 KB
application/pdfEiendomsskatteliste for 2018 - verk og bruk.pdf 11 KB
application/octet-streamOrientering om utsending av eiendomsskatteliste for 2018.docx 25 KB
application/octet-streamInformasjon om klageadgang på eiendomsskatt.docx 26 KB
application/octet-streamEiendomsskatt på næringseiendommer i Berlevåg kommune.docx 24 KB
application/octet-streamKlageskjema - klage på utskrevet eiendomsskatt.docx 27 KB
2018-01-31
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut