Språk Språk Språk Språk Språk Språk
A A A
Svart på hvitt Gult på svart Svart på gult
toppbilde eksempel
Hjem»Tjenester»Elektroniske skjema

Elektroniske skjema

På denne sida finner du koblinger til ulike skjemaer og blanketter som kan brukes overfor Berlevåg kommune. Oversikten er organisert etter emne. 

Alkohol
Avslag på søknad - klage
Salgsbevilling for alkohol
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende
Serveringsbevilling
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Omsetningsoppgave for alkohol
 
Barnehage
Avslag på søknad - klage
Ny plass, endring og overflytting
Oppsigelse

 

Barnevern
Besøkshjem

 

Bolig
Avslag på søknad - klage
Gjenpart av nabovarsel
Klage på renovasjon
Kommunal bolig - leie
Nabovarsel
Nabovarsel / Gjenpart av nabovarsel
Sanitærabonnement - avløp
Sanitæranlegg - avløp / utslipp spredt bebyggelse
Startlån
Skjøte

 

Brann og Redning
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
 
For ansatte
Egenmelding ved fravær
Fødselspermisjon
Overføring av ferie - Søknad
Permisjon
Rekrutteringsstipend
Ris og ros til kommunen
Timeregistrering og fraværsliste

 

Graving
Arbeids-/gravetillatelse og leieavtale i offentlig vei og grunn
Gravemelding, sanitærmelding og varslingsplan
 
Helse
Avlastning ved tyngende omsorgsoppgaver
Avslag på søknad - klage
Bestilling - matombringing
Besøkshjem
Betalingsavtale
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Matombringing
Pleie- og omsorgstjenester
Støttekontakt - søknad som
Transporttjeneste for funksjonshemmede
 
Jobb i Berlevåg kommune
Stilling ledig
Stillingssøknad - Lærer
 
Kart, plan og byggesak
Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse
Deling av grunneiendom
Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt
Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt
Innsyn i byggesaksdokumentasjon
Melding om oppstart / ferdigstillelse av tiltak
Tillatelse til tiltak - søknad om
Rekvisisjon av kartforretning / deling av grunneiendom

 

Kultur, Idrett og Fritid
Avslag på søknad - klage
Kulturskole - Opptak og utmelding
Kommunale lokaler og anlegg - leie
Motorferdsel i utmark og vassdrag
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Avslag på søknad - klage
Henvisning - logopedi for voksne
Voksenopplæring - Spesialundervisning
 
Skatt
Skatteattest
Nedsettelse/ettergivelse/utsettelse av skatt

 

Skole
Avslag på søknad - klage
Fri fra undervisning
Innmelding skole
Kulturskole - Opptak og utmelding
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding
Stillingssøknad - Lærer
Voksenopplæring - Spesialundervisning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS