Språk Språk Språk Språk Språk Språk
A A A
Svart på hvitt Gult på svart Svart på gult
toppbilde eksempel

Etablering av ny næringsvirksomhet

Utviklingsenhetens viktigste oppgave er å tilrettelegge for en positiv lokalsamfunnsutvikling i Berlevåg kommune,og bidra til å skape og sikre et variert, lønnsomt og framtidsrettet næringsliv med trygge og varige arbeidsplasser.

Hva tilbyr tjenesten:

  • Råd og veiledning til nyetablerere og til eksisterende virksomheter.
  • Støtte og tilrettelegging for næringsliv i forbindelse med deltakelse på messer og annet omdømme- og profileringsarbeid.
  • Formidler kontakt mot kompetanseinstitusjoner og virkemiddelapparat utenfor Berlevåg kommune.
  • Informere om opplærings- og kurstilbud til næringsliv og nyetablerere.
  • Være et bindeledd mellom næringslivet og Berlevåg kommune i utviklingssammenheng.
  • Økonomiske virkemidler i forbindelse med bedriftsutvikling og nyetableringer - se eget avsnitt.
Hvem kan motta tjenesten:
 
Bedrifter og personer som vil etablere næringsvirksomhet i Berlevåg kommune.
 
Utviklingsenheten er også en konstruktiv samarbeidspartner for eksisterende næringsliv og andre aktører i og utenfor Berlevåg.
 
Tjenesten er gratis. Møtetid kan avtales etter behov.
 
Fagleder utvikling:  
 
Direktenummer: 458 79 830
Besøksadresse: Torget 4
Postadresse: Torget 4, 9980 Berlevåg
postmottak@berlevag.kommune.no
Telefon: 78 78 20 00
Telefaks: 78 98 19 81

 Våre virkemidler og satsingsområder - klikk på linkene nedenfor for mer informasjon

Berlevåg kommunestyre fattet i kommunestyremøte 30/3-17 følgende sammensetning i næringsutvalget:

MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER    

Geir Kristiansen

Beate Olsen

Elisabeth Stenhaug Olsen

Trygve Daldorff

Rolf Laupstad

Merethe Kristiansen

 

 

Jørn Stensvold

Arnt Eirik Hansen

Anne Arntzen Johnsen

Åse Winsents

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS