www.berlevag.kommune.no

Etablering av ny næringsvirksomhet

Utviklingsenhetens viktigste oppgave er å tilrettelegge for en positiv lokalsamfunnsutvikling i Berlevåg kommune,og bidra til å skape og sikre et variert, lønnsomt og framtidsrettet næringsliv med trygge og varige arbeidsplasser.

Hva tilbyr tjenesten:

  • Råd og veiledning til nyetablerere og til eksisterende virksomheter.
  • Støtte og tilrettelegging for næringsliv i forbindelse med deltakelse på messer og annet omdømme- og profileringsarbeid.
  • Formidler kontakt mot kompetanseinstitusjoner og virkemiddelapparat utenfor Berlevåg kommune.
  • Informere om opplærings- og kurstilbud til næringsliv og nyetablerere.
  • Være et bindeledd mellom næringslivet og Berlevåg kommune i utviklingssammenheng.
  • Økonomiske virkemidler i forbindelse med bedriftsutvikling og nyetableringer - se eget avsnitt.
Hvem kan motta tjenesten:
 
Bedrifter og personer som vil etablere næringsvirksomhet i Berlevåg kommune.
 
Utviklingsenheten er også en konstruktiv samarbeidspartner for eksisterende næringsliv og andre aktører i og utenfor Berlevåg.
 
Tjenesten er gratis. Møtetid kan avtales etter behov.
 
Fagleder utvikling:  
 
Direktenummer: 458 79 830
Besøksadresse: Torget 4
Postadresse: Torget 4, 9980 Berlevåg
postmottak@berlevag.kommune.no
Telefon: 78 78 20 00
Telefaks: 78 98 19 81

 Våre virkemidler og satsingsområder - klikk på linkene nedenfor for mer informasjon

Berlevåg kommunestyre fattet i kommunestyremøte 30/3-17 følgende sammensetning i næringsutvalget:

MEDLEMMER

VARAMEDLEMMER    

Geir Kristiansen

Beate Olsen

Elisabeth Stenhaug Olsen

Trygve Daldorff

Rolf Laupstad

Merethe Kristiansen

 

 

Jørn Stensvold

Arnt Eirik Hansen

Anne Arntzen Johnsen

Åse Winsents

 

 

application/pdfHandlingsplan for næringsutvalgets arbeid 2015 - 2016.pdf 1.7 MB
application/mswordRetningslinjer for omstillingsmidlene i Berlevåg 2015-2016.doc 87 KB
application/pdfTemaplan for Strategisk Næringsutvikling (2015) (2).pdf 1.6 MB
application/pdfTil næringsliv og nyetablerere.pdf 188 KB
application/octet-streamInnvasjon Norge
application/octet-streamBedin Bedriftsinformasjon
application/octet-streamLink til søknadsportalen
2015-02-05
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut