www.berlevag.kommune.no

Etablering av ny næringsvirksomhet

Utviklingsenhetens viktigste oppgave er å tilrettelegge for en positiv lokalsamfunnsutvikling i Berlevåg kommune,og bidra til å skape og sikre et variert, lønnsomt og framtidsrettet næringsliv med trygge og varige arbeidsplasser.

Hva tilbyr tjenesten:

  • Råd og veiledning til nyetablerere og til eksisterende virksomheter.
  • Støtte og tilrettelegging for næringsliv i forbindelse med deltakelse på messer og annet omdømme- og profileringsarbeid.
  • Formidler kontakt mot kompetanseinstitusjoner og virkemiddelapparat utenfor Berlevåg kommune.
  • Informere om opplærings- og kurstilbud til næringsliv og nyetablerere.
  • Være et bindeledd mellom næringslivet og Berlevåg kommune i utviklingssammenheng.
  • Økonomiske virkemidler i forbindelse med bedriftsutvikling og nyetableringer - se eget avsnitt.
Hvem kan motta tjenesten:
 
Bedrifter og personer som vil etablere næringsvirksomhet i Berlevåg kommune.
 
Utviklingsenheten er også en konstruktiv samarbeidspartner for eksisterende næringsliv og andre aktører i og utenfor Berlevåg.
 
Tjenesten er gratis. Møtetid kan avtales etter behov.
 
Fagleder utvikling:  
 
Direktenummer: 458 79 830
Besøksadresse: Torget 4
Postadresse: Torget 4, 9980 Berlevåg
postmottak@berlevag.kommune.no
Telefon: 78 78 20 00
Telefaks: 78 98 19 81

 Våre virkemidler og satsingsområder - klikk på linkene nedenfor for mer informasjon

Berlevåg kommunestyre fattet i kommunestyremøte 17/12-14 følgende sammensetning i næringspolitisk utvalg:

Medlemmer: Varamedlemmer:
Jørn Stensvold, leder Unn Berit Guttormsen
Frank Arne Hansen, nestleder Sylvia R. Snijders
Anne A. Johnsen Janne Andreassen
Åse Winsents  
Petter Gregersen  
Rolf Laupstad  
2015-04-21
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut