www.berlevag.kommune.no

Formannskapet 2015 - 2019

 

Arbeiderpartiet:

 
Medlemmer: Varamedlemmer
Rolf Laupstad, ordfører Willy Andreassen
Janne Andreassen, varaordfører Evy Leirbekk
Morten-Andre Olsen Trygve Daldorff
Beate Olsen Elisabeth Bakke Rørslett
  Helge Salmila
  Tine Løkka Neergård

Høyre:

 
Medlemmer: Varamedlemmer:
Frank Tore Nygård Jarmo Finnestrand
  Sylvia Radloff Snijders
   
   
   

 

 

 

2015-10-07
E-mail this E-mail this Print this Print this