Fritak for eiendomsskatt i Berlevåg kommune i 2019

Kommunestyret i Berlevåg kommune har besluttet at det for skatteåret 2019 skal gis fritak for eiendomsskatt på følgende eiendommer:

  • Eiendommer tilhørende stiftelser og institusjoner med allmennyttige formal, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav a.

  • Bygninger med historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. En søknad om fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 b) må fremsettes skriftlig innen 31.1.19. Søknaden må inneholde nødvendige data og opplysninger som er relevant for de vurderinger som skal gjøres. Til grunn for vurdering av søknaden må det kunne dokumenteres at bygningen har særskilt historisk verdi, har særskilt verdi for allmennheten og at det påløper en del kostnader til vedlikehold som gjør det urimelig å betale eiendomsskatt.

  • Nyoppførte bygg som helt eller delvis brukes som bolig, jf. eiendomsskatteloven § 7 bokstav c i 20 år fra det året bygningen stod ferdig, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket.

 

Dersom skattyter mener at eiendommen oppfyller vilkårene for fritak kan han sende inn en søknad om fritak til kommunen. Det er kommunestyret som beslutter om det skal gis fritak etter § 7.

 

Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 gis kun for ett år av gangen.

 

Skattyter kan benytte søknadsskjema som ligger ute på www.berlevag.kommune.no under fanen «eiendomsskatt».

 

Søknadsfrist er 31.01.19

Tips en venn Skriv ut