www.berlevag.kommune.no

Helsestasjon i Berlevåg

Helsestasjon i Berlevåg har en ansatt og har lokaler på Berlevåg helsesenter. Her finner du kontaktinformasjon og tjenestens formål/oppgaver.

 

Helsesøster: Beate Olsen
Direktenummer: 458 79 862
Besøksadresse: Berlevåg helsesenter, Iversens vei 1
Postadresse: Postboks 128, 9981 Berlevåg
Telefaks:

78 98 19 84

Formål og oppgaver:

Helsestasjonens formål er å fremme psykisk og fysisk helse, og forebygge medfødte og ervervede sykdommer og skader hos gravide, barn og ungdom. Helsestasjonen skal bidra til å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge gjennom tiltak for å styrke foreldrerollen, fremme barns lærings- og utviklingsmiljø, og legge til rette for godt psykososialt og fysisk arbeidsmiljø i skolen.

 

2006-03-16 Webmaster
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut