www.berlevag.kommune.no

Tinglysning av eiendom

All tinglysing i fast eiendom skal sendes Statens kartverk. Alle dokumenter må sendes i original vedlagt kopi. Tinglyste dokumenter og faktura for gebyr sendes den som har begjært tinglysingen. Saksbehandlingstiden for for vanlige saker er ca. en uke.
2007-06-11
Conseiller cette page à un ami Conseiller cette page à un ami Version de cette page pour impression Version de cette page pour impression