Kommunale avgifter

Berlevåg kommune informerer om at kommunale avgifter 1.termin 2019 ble sendt ut i dag, mandag 11.mars. Forfall er 26.mars.

Kommunestyret vedtok en økning på kommunale avgifter for å dekke kommunens utgifter på områdene. Gebyrene for renovasjon og feiing har ingen økning, men gebyrene for vann og avløp økes blant annet for å kunne utbedre ledningsnettet til dagens standard. Gebyrene for renovasjon, feiing, vann og avløp settes på grunnlag av selvkostberegninger.

Kommunestyret... vedtok også en økning på eiendomsskatt på boliger, fra 2 til 3 promille. Kommunen bruker formuesgrunnlaget fra innbyggernes skatteseddel for 2017 som grunnlag for eiendomsskatt. Ved en stikkprøve blant flere av stedets innbyggere, så viser det seg at veldig mange har fått en økning i formuesgrunnlaget for bolig fra 2016 til 2017. Formuesgrunnlaget bygger på statistikk for omsetning av boliger som SSB utarbeider, og som kommunen dermed ikke har noen innvirkning på. Flesteparten av innbyggerne i Berlevåg vil dermed få en økning i eiendomsskatten i 2019 som er høyere enn den vedtatte økningen på en promille. Eiendomsskatt faktureres i mai og november hvert år.

 

Tips en venn Skriv ut