Språk Språk Språk Språk Språk Språk
A A A
Svart på hvitt Gult på svart Svart på gult
toppbilde eksempel
Hjem/Tjenester/Plantjenester/Planer/Kommunale planer

Planstrategi for Berlevåg kommune 2010-2013

2012-02-01
Kommunestyret behandlet og godkjente planstrategi for Berlevåg kommune 25.02.2010. Planstrategien ble implementert i tråd med kravene i den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft i 2009. Klikk på overskriften til artikkelen for å laste ned planstrategien i PDF-format.

Overordnet ROS-analyse for Berlevåg kommune

2010-04-26
Overordnet ROS-analyse for Berlevåg kommune ble vedtatt av kommunestyret 22. april 2010.

Trafikksikkerhetsplan for Berlevåg kommune 2010-2013

2007-09-11
Her finner du gjeldende trafikksikkerhetsplan for Berlevåg kommune.

Strategisk Utviklingsplan 2006 - 2018

2007-02-15
Gjennom dette plandokumentet kan du oppdatere deg på Berlevåg kommunes viktigste utviklingsrelaterte satsingsområder

Hovedplan vann, Berlevåg kommune

2007-02-15
Her finner du konkret informasjon om planene for vannforsyningen I Berlevåg kommune.
Web levert av CustomPublish AS