Kunder med avtale om eFaktura

Berlevåg kommune har oppdaget at kunder som har inngått avtale om eFaktura fra Berlevåg kommune ikke har mottatt fakturaer som eFaktura i sin nettbank 2.termin 2019. Disse skulle vært mottatt 6.mai 19.

Dette skyldes feil fra leverandør av økonomisystemet. Kundene vil få tilsendt sin faktura pr e-post eller som ordinær post. Kundene må betale fakturaene manuelt i nettbank (evt brevgiro), eller kan betale disse med bankkort på Rådhuset. Problemet antas å være et engangstilfelle, og at dette rettes opp ved neste terminbetaling for kommunale avgifter.

 

Gjør også oppmerksom på at siden kommunale avgifter har økt dette året, så er det mange kunder med Avtalegiro som har for lav beløpsgrense. Kundene selv må da ta kontakt med egen bank (evt nettbank) og endre beløpsgrensen.

E-mail this Print this