Språk Språk Språk Språk Språk Språk
A A A
Svart på hvitt Gult på svart Svart på gult
toppbilde eksempel
Hjem

Lærere – Berlevåg kommune – 2. gangs utlysning

Fra 01.08.2018 vil Berlevåg Kommune ha ledig noen stillinger i grunnskolen. Dette kan være både vikariater og faste stillinger.

Berlevåg kommune er en aktiv fiskerikommune plassert nordvest på Varangerhalvøya i Finnmark med i ca. 1000 innbyggere. Kommunen kan by på heftig natur, et godt service- og kulturtilbud og en aktiv lokalbefolkning.


Berlevåg Skole er en fulldelt 1-10 skole med ca. 90 elever og totalt 24 ansatte. Et helt nytt skolebygg stod ferdig i desember 2015. Dette gir en flott ramme for vårt undervisningstilbud og et godt utgangspunkt for å skape et positivt læringsmiljø hvor elever og ansatte trives.


Skolen er utviklingsorientert og tilrettelegger for aktiv brukermedvirkning.

 

Kontakt med nærmiljøet og friluftsliv utgjør en viktig del av vår aktivitetsplan. Elevene har en aktivitetsleder ordning i friminuttene, og de leder egne fellessamlinger.


Arbeidsoppgaver
* Planlegge og gjennomføre undervisning
* Følge opp elever i læringsarbeidet
* Mulighet for kontaktlærerfunksjon
* Være en aktiv bidragsyter i skolens utviklingsarbeid
* Fremme godt samarbeid mellom skole og hjem
* Samarbeide om å skape et godt læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø


Kvalifikasjoner
* Relevant høyere utdanning
* Godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen
* God allmennfaglig kompetanse. Fagkompetanse innen et eller flere fag er ønskelig.
* Ønskelig med undervisningserfaring fra både barne- og ungdomstrinn
* Ansettelse skjer i henhold til lov og avtaleverk og er betinget av at det kan fremlegges tilfredsstillende politiattest


Utdanningsretning
* Pedagogikk


Utdanningsnivå
* Høyskole/universitet


Personlige egenskaper
* Engasjert og positiv
* Samarbeids- og utviklingsorientert
* Verdsetter betydningen av, og bidrar til, gode relasjoner som grunnlag for læringsarbeidet


Språk: Norsk


Vi tilbyr
* Jobb i en utviklingsorientert skole i et helt nytt bygg
* Særskilte og gode ordninger fremforhandlet lokalt som 10 års lønns ansiennitet og opprykk etter 13 år til 16 års lønns ansiennitet
* Kommunen er behjelpelig med å tilrettelegge for flytting samt å skaffe bolig

 

Søknadsfrist: 03.05.18

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Oppvekstsjef Ragnar Olsen, tlf. 458 79 910 eller ragnar.olsen@berlevag.kommune.no

Rektor Ingvild Sehl, tlf. 458 79 900 eller ingvild.sehl@berlevag.kommune.no

 

Søknad sendes:

Berlevåg kommune

Torget 4

9980 Berlevåg eller

postmottak@berlevag.kommune.no

 

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS