Ledig stilling - Driftsoperatør 100% fast stilling

Vi søker etter et nytt medlem i driftsteamet i Teknisk enhet i Berlevåg kommune.

Vi ser for oss en initiativrik medarbeider med det rette "vaktmesterblikket", den som avslører større og mindre problemer før andre blir klar over dem og som har et klart mål om å holde Berlevåg kommunes bygningsmasse i forsvarlig stand til enhver tid.

Berlevåg kommune vil kreve stor grad av fleksibilitet og lojalitet hos de ansatte da samfunnets krav til effektivitet og kvalitet er i stadig endring.

Arbeidsområde:

Medansvarlig for daglig drift, vedlikehold og tilsyn av kommunale bygg, installasjoner og utearealer. Til stillingen hører også daglige rutinemessige oppgaver som ligger særskilt til det enkelte bygg iht. internkontroll og HMS-forskriften.

Berlevåg brannvesen er en del av avdelingens ansvarsområde. Det forutsettes at søker er motivert og tilfredsstiller de helsekrav som stilles til brannmannskaper.

Vi ønsker et teammedlem som har:

  • Fagbrev innenfor ett eller flere av områdene som skal ivaretas

  • Bygningsteknisk og/eller anleggsutdanning og/eller dokumentert praksis

  • Praksis fra vedlikehold og drift av bygninger

  • Førerkortklasse C/CE

  • Gode datakunnskaper

Relevant erfaring og personlig egnethet kan kompensere for manglende formell utdanning.

Personlige egenskaper:

  • Personlig egnethet vektlegges

  • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet

  • Evnen til å skape/ivareta et godt arbeidsmiljø

 

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse.

Tilsetting skjer på de vilkår som følger av lover, reglement og tariffavtaler. Det tas forbehold om endring av tjenestested.

 

Fast tilsetting.

 

Fra brutto lønn trekkes 2 % pensjonsinnskudd.

 

Lønn etter avtale.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til teknisk sjef Kari Celine Kalvik, 45879803.

 

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes

Rådhusgata 2,

9980 BERLEVÅG

 

eller postmottak@berlevag.kommune.no

 

Søknadsfrist: 20. januar 2019

Tips en venn Skriv ut