Ledig stilling - LOS-veileder

Det er ledig 100 % engasjementstilling over 3 år som LOS-veileder i Berlevåg kommune. Prosjektet retter seg inn mot ungdom som står i fare for å falle ut av skole og meningsfulle aktiviteter, eller som allerede har falt ut. Målet med prosjektet er å styrke ungdommens skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skolepresentasjonene og å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

Prosjektet er en satsing rettet mot ungdommer mellom 13 og 24 år.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere og rekruttere deltakere til prosjektet i samarbeid med skolene og andre relevante samarbeidspartnere.
 • Gi ungdom tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid og veiledning i og utenfor skolen og i overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring
 • Være tilgjengelig for ungdommene og tilstede på ungdommenes egne arenaer (skole, hjem og fritid)
 • Samarbeide tett med ungdommenes foreldre eller andre omsorgspersoner og bistå foreldre/omsorgspersoner med å understøtte ungdommenes skolegang
 • Hjelpe og motivere ungdom til å komme i kontakt med hjelpetjenester som kan gi nødvendig hjelp
 • Samarbeide tett med skolene og andre virksomheter og tjenester.

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med relevant utdanning på høyskole- universitetsnivå

 • Ønskelig med relevant erfaring fra arbeid med barn og ungdom

 • God kjennskap til skole- og utdanningssystemer

 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver

 • Godt arbeidsmiljø

 • Gode kollegaer

   

Det må påregnes en del ettermiddags- og helgearbeid.

Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.

Berlevåg kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån).

Politiattest må framlegges før tilsetting.

Tilsetting skjer på de vilkår som følger av lover, reglement og tariffavtaler.

 

 

Fra brutto lønn trekkes 2 % pensjonsinnskudd.

 

Lønn etter avtale.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til oppvekstsjef Ragnar Olsen, tlf. 4587910.

 

Søknad sendes: postmottak@berlevag.kommune.no

 

 

Søknadsfrist: 2. juni 2019

E-mail this Print this