Språk Språk Språk Språk Språk Språk
A A A
Svart på hvitt Gult på svart Svart på gult
toppbilde eksempel
Hjem/Tjenester/Plantjenester/Reguleringsplaner

Områderegulering for Berlevåg sentrum, Havn og Revnes

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-2 har kommunestyret i Berlevåg i møte 25.06.13 godkjent områderegulering for Berlevåg sentrum, Havn og Revnes.

Vedtaket kan påklages til Berlevåg kommune innen 30 dager etter denne kunngjøringen. Klagen må være grunngitt og sendes Berlevåg kommune, Torget 4, 9980 Berlevåg.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS