Språk Språk Språk Språk Språk Språk
A A A
Svart på hvitt Gult på svart Svart på gult
toppbilde eksempel
Hjem/Tjenester/Plantjenester/Planer/Kommunale planer

Overordnet ROS-analyse for Berlevåg kommune

Overordnet ROS-analyse for Berlevåg kommune ble vedtatt av kommunestyret 22. april 2010.

Kommunene er pliktig å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynlighet og hvordan kommunen påvirkes. Dette skal sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. ROS-analysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap.

Overordnet ROS-analyse for Berlevåg kommune kan lastes ned som pdf-fil Risiko-+og+s%C3%A5rbarhetsanalyse+for+Berlev%C3%A5g+kommune.pdf.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS