Språk Språk Språk Språk Språk Språk
A A A
Svart på hvitt Gult på svart Svart på gult
toppbilde eksempel
Hjem/Tjenester/Plantjenester/Planer

Kommunale planer

2006-01-12
Her finner du Berlevåg kommunes planer som er gjort tilgjengelig på Internett, blant annet kommuneplanen, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, regulerings/bebyggelsesplaner, strategisk næringsplan, økonomiplan osv.

Fylkeskommunale planer

2006-01-12
Her finner du linker til noen viktige planer som blant annet påvirker forhold som næringsutvikling, veibygging, kulturvirksomhet, idrettsaktiviteter og lignende.

Statlige planer

2006-01-12
Her finner du linker til noen viktige planer som berører nasjonale, regionale og lokale forhold i hverdagen.
Web levert av CustomPublish AS