Språk Språk Språk Språk Språk Språk
A A A
Svart på hvitt Gult på svart Svart på gult
toppbilde eksempel
Hjem»Tjenester»Plantjenester

Planprogram for kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Berlevåg kommune

2017-01-02

Berlevåg kommunestyret vedtok i møte 16.12.2016 planprogram for kommundelplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Berlevåg kommune.

Planstrategi for Berlevåg kommune 2010-2013

2012-02-01
Kommunestyret behandlet og godkjente planstrategi for Berlevåg kommune 25.02.2010. Planstrategien ble implementert i tråd med kravene i den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft i 2009. Klikk på overskriften til artikkelen for å laste ned planstrategien i PDF-format.

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BERLEVÅG ER VEDTATT

2009-12-21
Kommunestyret vedtok i møte 17.12.2009 trafikksikkerhetsplanen for Berlevåg kommune

TRAFIKKSIKKERHET SKAL FÅ FOKUS I BERLEVÅG

2009-06-17
14 engasjerte deltakere diskuterte trafikksikkerhet på et møte i Berlevåg 15. Juni. Bakgrunnen var at Berlevåg kommune har satt i gang arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan.

Planoversikt

2006-01-12
Her vil du finne vedtatte planer samt hvilke planer som er under utarbeidelse. Du finner også en link til statlige og fylkeskommunale plansider.
Web levert av CustomPublish AS