Språk Språk Språk Språk Språk Språk
A A A
Svart på hvitt Gult på svart Svart på gult
toppbilde eksempel
Hjem/Tjenester/Renovasjon

Renovasjon

Renovasjonstjenesten i Berlevåg kommune utføres av Øst-Finnmark Avfallsselskap(ØFAS).

Tømming
Avfallstømming skjer tirsdager annen hver uke. Papir tømmes fredager hver femte uke. Mottaksstasjonen i Berlevåg er åpen mandag og fredag fra kl 12:00 til 15:00, og onsdager fra kl 15:00 til 18:00. Nærmere informasjon om tømmetidspunkter, se årets tømmekalender.

 

Hvem skal jeg kontakte når søppeldunken ikke er tømt? 

Kontakt Øst-finnmark avfallsselskap (ØFAS) på telefon 78 92 54 80 eller Servicekontoret på telefon 78 78 20 00.

 
Forskrifter for husholdningsavfall

Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §30, §33, §34, §37, §79, §83 og §85 og i lov av 11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger, og omfatter kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Sør-Varanger, Tana og Nesseby. 

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS