Søknader til formannskapet før sommerferien 2019

Frist for søknader som skal behandles i formannskapet før sommerferien er satt til 30. juni 2019. Søknader som kommer inn etter denne dato kan ikke påregnes å bli behandlet.

E-mail this Print this