Stengte scooterløyper i Berlevåg kommune

Ordfører har vært i kontakt med Fylkesmannen i Finnmark og reinbeitedistrikt 7 flere ganger i dag. Det har ikke lykktes å få til en generell dispensasjon til hytteeiere i Gulgo og Moldvik.

Løypene er stenger etter midnatt.

Hver og en hytteeier må søke Fylkesmannen i Finnmark om dispensasjon for å kjøre til sin hytte. Husk at det må være ett godkjent  formål med kjøringen (dvs ikke rekrasjonskjøring).

Søknaden sendes til postmottak@berlevag.kommune.no 

Fylkesmannen opplyser at han har 2 - 3 dager saksbehandlingstid. Berlevåg kommune (noe raskere)

 Perioden det da kan søkes dispensasjon for er frem til og med 30.6.2018

 

Ordfører

Tips en venn Skriv ut