Tilskudd til etablering i egen bolig

Berlevåg kommune har fått tildelt begrensende husbankmidler tilskudd til etablering i egen bolig.

Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig.

Frist for søknad på tilskudd er 31.mai 2019. . Det må legges ved kostnadsoverslag og ligningsutskrift. Søknad må sendes elektronisk på husbanken.no. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til servicekontoret.

E-mail this Print this