Tilskudd til tilpasning

Berlevåg kommune har fått tildelt begrensende husbankmidler for videre tildeling

 

Tilskudd til tilpasning tildeles enkeltpersoner som har behov for tilrettelagt bolig. Det skal vektlegges at tilpasningsbehovet er av varig karakter. Tilskuddet kan dekke godkjente kostnader ved tilpasning.

Frist for søknad på tilskudd er 31. mai 2019. Det må legges ved kostnadsoverslag og ligningsutskrift. Søknad må sendes elektronisk på husbanken.no. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til servicekontoret.

E-mail this Print this