Tilskudd - ungdom i sommerjobb

Berlevåg kommune har også for 2019 besluttet å videreføre ordningen med støtte til bedrifter som vil ansette ungdom i sommerjobb. Da kommunen har små ressurser til dette formålet, begrenser støtten seg til kr 5 000,- pr person. Bedriftene kan søke om tilskudd til flere enn en person.

Forutsetningen for utbetaling av støtte er at ungdommen lønnes i henhold til hovedtariffavtalen. Lønnsnivå for ulike alderstrinn kan en få nærmere informasjon om ved henvendelse til Servicekontoret. Ansettelsen skal minimum strekke seg over 3 uker i 100 % stilling.

 

Søknad fra interessert bedrifter bes sendt Berlevåg kommune, Servicekontoret, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg eller postmottak@berlevag.kommune.no innen 28/4-19.

 

Bedrifter som innvilges støtte til dette formålet, kan hente ut støttebeløpet i etterkant av sommeren ved å sende en faktura til Berlevåg kommune. Fakturaen merkes «tilskudd sommerjobb 2019», og skal i tillegg inneholde dokumentasjon (for eksempel arbeidsavtale eller lønnslipp) på at virksomheten har hatt ungdom ansatt.

Tips en venn Skriv ut