Vaskeritjenester

Generelt om tjenesten

Målgruppe

Kan innvilges til brukere som pga helsemessig, sosiale eller psykiske årsaker har behov for dette.

Kriterier/vilkår

Det blir foretatt en samlet vurdering av boligforhold og helsemessige forhold sett opp mot tjenester som kan tilbys fra hjemmetjenesten.

Pris for tjenesten

Satser for vask av tøy ved helsesenter vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Fast pris kr.410,- pr måned. eller pris pr plagg.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Ikke lovpålagt tjeneste.

Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE

___

Skjema

Søknaden sendes til

Berlevåg kommune

Torget 4

9980 Berlevåg

 

postmottak@berlevag.kommune.no

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Pleie- og omsorgstjenesten hjemmebaserte tjenester
Telefon:45 87 99 20
Epost:arild.hammeren@berlevag.kommune.no
Postadresse:Torget 4 9980 BERLEVÅG
Besøksadresse:Søndregate 15 9980 BERLEVÅG

Andre opplysninger

Opprettet2016-01-05 15:15
Oppdatert:2016-01-05 15:15
Gyldig fra2010-01-01