Politisk organisering

På denne siden vil du finne informasjon om alle politiske kommunale organer (kommunestyre, formannskap, hovedkomiteer, råd og utvalg). En samlet oversikt over alle disse organene finner du nedenfor. Her kan du velge et politisk organ og få frem mer informasjon (medlemmer, organets funksjon, kontaktinformasjon). Du kan også klikke på de organene som fremkommer i det politiske organisasjonskartet nedenfor.
Siden er for øyeblikket under videreutvikling, og vil snarlig bli oppdatert med aktuell informasjon.