Logo Berlevåg kommune

Eiendomsskatt

Eiendomsskattelisten og liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i 2019 er nå lagt ut til offentlig ettersyn i minst 3 uker på kommunens nettside. Eiendomsskattelistene vil også være tilgjengelig i papirformat på servicekontoret og på biblioteket i samme tidsrom. Skatteseddel med detaljert informasjon om skattegrunnlag og utskrevet eiendomsskatt er sendt skattyter i slutten av februar.

Berlevåg kommune har tatt i bruk en elektronisk løsning for utsendelse av brev (SvarUt), og skattyter skal derfor ha mottatt skatteseddel i Altinn. De som ikke åpner posten i Altinn i løpet av 2 virkedager (altså ikke medregnet lørdag og søndag), får dette ettersendt som normal brevpost.

 

Kommunestyret har besluttet at eiendomsskattesatsen for boliger og fritidseiendommer i 2019 skal være 3 promille, mens satsen for næringseiendommer er 7 promille. For eiendommer som har kombinert bruk (både bolig- og næringsdel) må det derfor fastsettes separate takster for henholdsvis bolig- og næringsdelen. Eier av slike eiendommer vil derfor motta to brev fra kommunen, et for boligdelen og et for næringsdelen. Eier vil på samme måte motta to skattesedler og fakturaer for eiendomsskatten.

 

Informasjon om klageadgang og klageskjema ligger på kommunens nettside.