Logo Berlevåg kommune

Eiendomsskatt

 På bakgrunn av kommunestyrets vedtak (12/19) om utskriving av eiendomsskatt for 2020, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legger Berlevåg kommune ut eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn i minst 3 uker fra i dag. Eiendomsskattelisten viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, eiendomsskattetakst, skattesats og utregnet eiendomsskattebeløp for 2020. Eiendommer som er helt eller delvis fritatt i medhold av eiendomsskatteloven §§ 5 og 7 fremgår særskilt av listen.

Skattelisten ligger fysisk tilgjengelig på servicekontoret og på folkebiblioteket. Den er også publisert på kommunens nettside: https://www.berlevag.kommune.no/eiendomsskatt.485155.no.html

 

Skatteseddel med detaljert informasjon om skattegrunnlag og utskrevet eiendomsskatt er sendt skattyter i slutten av februar. Berlevåg kommune har tatt i bruk en elektronisk løsning for utsendelse av brev (SvarUt), og skattyter skal derfor ha mottatt skatteseddel i Altinn. De som ikke åpner posten i Altinn i løpet av 2 virkedager (altså ikke medregnet lørdag og søndag), får dette ettersendt som normal brevpost.

 

Kommunestyret har besluttet at eiendomsskattesatsen for boliger og fritidseiendommer i 2020 skal være 4 promille, mens satsen for næringseiendommer er 7 promille. For eiendommer som har kombinert bruk (både bolig- og næringsdel) må det derfor fastsettes separate takster for henholdsvis bolig- og næringsdelen. Eier av slike eiendommer vil derfor motta to skattesedler fra kommunen, et for boligdelen og et for næringsdelen.

 

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes til eiendomsskattekontoret innen seks uker. Klageskjema og mer informasjon om klageadgangen er tilgjengelig på kommunens nettside.