Kystruten 2020/2021

Havnesjef og Ordfører var den 3 mai i Oslo på møte med Samferdselsministeren og kommuner som har anløp av Kystruten( mulig at dette er det "nye" navnet fra 2020/2021).

Det er to selskaper som vil seile denne ruten. Hurtigruten og Havila. Vi fikk informasjon om anbudsprosessen og hva staten har kjøpt av tjenester og hvilke krav som er stilt. Ble også informert om Høring av NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov.

Kystruten_230x307.jpg    Samferdselsminister_230x307.jpg