Valgstyrets protokoll for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019