Russehavna3

Kommunal bistand til næringslivet som følge av koronakrisen

Kommunestyret vedtok i møte 28/5-20 under sak 38/20 om å sette av kr 200 000,- til et fond som formannskapet disponerer for å avhjelpe næringslivet i Berlevåg under koronakrisen.

Tilskuddet tildeles bedrifter etter søknad «Grunnlag kompensasjonsordning for næringslivet i Berlevåg kommune». Den kommunale bistanden er ment som et bidrag til de bedrifter som faller utenom statlig støtteordninger, eller som til tross for statlige støtteordninger har behov for ytterligere støtte.  Støtte gis kun til bedrifter med koronarelatert økonomisk tap.

 

Første søknadsfrist settes til 15. juni 2020 og endelig frist 15. august 2020.

 

Søknadsskjema finner du her: Søknadskjema kompensasjonsordning Berlevåg kommune: Søknadskjema kompensasjonsordning Korona tiltak.xlsx

 

Søknadsskjema med vedlegg sendes postmottak@berlevag.kommune.no