Fjæra - Mathea

Høring av kommuneplanens samfunnsdel

Berlevåg kommune planlegger for framtiden. Formannskapet i Berlevåg har vedtatt å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut til høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene, som består av en planbeskrivelse, et kunnskapsgrunnlag og en kortversjon, kan du laste ned fra linkene under. Kortversjonen blir også sendt ut til alle husstandene i kommunen.

Planforslaget beskriver hvordan vi ønsker å ha det i 2030, og hva vi bør gjøre for å få det til. I løpet av høringsperioden vil vi invitere innbyggerne til et åpent møte for å få synspunkter på forslagene, og gjerne nye forslag. Dette møtet vil vi annonsere nærmere.

Hvis du har synspunkter på planforslaget, ber vi om å få dem skriftlig. Det kan sendes som e-post til postmottak@berlevag.kommune.no, eller som brev til Berlevåg kommune, 9980 Berlevåg. Frist for å komme med innspill er 6. november 2020.

 

 

Med vennlig hilsen

 

Bjarne Mjelde

Planlegger

Deanu gielda / Tana kommune

Telefon direkte: 464 00 275

Telefon sentralbord: 464 00 200