Fiskebåter i havna

Ledige stillinger - Barnevernskonsulent

Berlevåg kommune har to ledige stillinger som barnevernskonsulent i 100 % (fast) og ei stilling som tiltakskonsulent (engasjement for 2 år).

Berlevåg og Båtsfjord ble i 2010 slått sammen til en interkommunal barneverntjeneste. Berlevåg er vertskommune og ansettelseskommune. Stillingen har arbeidssted i Berlevåg.

                                               

Barnevernstjenesten har en felles leder med arbeidssted Båtsfjord kommune. Videre er det 4 konsulentstillinger.  2 konsulentstilling har arbeidssted i Berlevåg og 2 har arbeidssted Båtsfjord, samt ei stilling som tiltakskonsulent med arbeidssted Båtsfjord.

 

Arbeidsområder:

 • Hovedansvar for saksbehandling og oppfølging av barn og deres familier i henhold til barnevernloven og forvaltningsloven
 • Delta i teamarbeid, inkludert drøfting av saker og saksfordeling
 • Bidra i nettverksarbeid og samarbeide med andre instanser
 • Veilede både på individ og systemnivå
 • Delta i forebyggende arbeid og utviklingsarbeid
 • Partsrepresentant i nemnds- og rettssystemet
 • Delta i akuttberedskap/barnevernvakt
 • Noe reisevirksomhet må påberegnes
 • Undersøkelsesarbeid, tiltaksarbeid og fosterhjemoppfølging

 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig høgskoleutdanning, fortrinnsvis innen barnevern eller sosialt arbeid
 • Ønske om relevant videreutdanning
 • Ønskelig med erfaring fra saksbehandling i førstelinjen og erfaring fra arbeid med barn og unge / familier
 • Evne til å kunne arbeide selvstendig og målrettet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig

 

Det kreves tilfredsstillende politiattest ved tilsetting

 

Krav om førerkort klasse B.

 

Vi kan tilby:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Kvalifiserte og motiverte medarbeidere
 • Tverrfaglig kompetanse

 

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, nedskriving av studielån.

 

For øvrig gjelder ansettelsen i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid.

 

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.

 

For nærmere informasjon ta kontakt med barnevernsleder Christina Svendsen på tlf. 458 79 847, eller e-post: christina.svendsen@batsfjord.kommune.no

 

Søknadsfrist: 17. mars 2021

 

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes:

 

Berlevåg kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg, eller e-post: postmottak@berlevag.kommune.no

 

xcfY fEbQ 08zAAAAABJRU 5ErkJggg==