dialyse

Åpning av dialyseenhet

Den 26.februar 2020 ble dialyseenheten på Berlevåg helsesenter offisielt åpnet av ordfører Rolf Laupstad. Dialyseenheten er et samarbeid mellom Berlevåg kommune og Finnmarkssykehuset FSH, der kommunen har ansvar for den daglige drift og FSH har det faglige ansvaret.  Tilstede var representanter fra FSH, Berlevågnytt, Berlebygg AS, hovedutvalg for helse og omsorg, kommunalt ansatte og pasienter med nær familie.

 

Fotograf: Arnt Eirik Hansen