ÅPNING AV SKUTERLØYPER

Følgende skuterløyper er åpnet for ferdsel fra 18/12-09:

Løype 1: Berlevåg flyplass - Gulgofjord

Løype 2: Berlevåg flyplass - Molvik

Løype 3: Skånsvikdalen til Kvitnes