Barneverntjenesten

2005-04-18

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. Barnevernet skal gi hjelp og støtte til foreldre/foresatte som er i en vanskelig livssituasjon, slik at de kan bli bedre i stand til å gi barnet forsvarlig omsorg. Hensynet til barnets beste er et overordna prinsipp i barnevernsarbeidet.