Vestre Varanger Barneverntjeneste

Konstituert Barnevernleder: Line Løkken, 40 44 06 12

Båtsfjord kontoret: 
Barnevernkonsulent: Stine Martinussen, 45 87 98 46 
Barnevernkonsulent: Benedicte Melandsø, 45 87 98 43
Tiltakskonsulent: Aurelija Kantojærvi, 45 87 98 45 
Sosialkurator: Synnøve Brunstrøm, 45 87 98 48

Berlevåg kontoret: 
Sosialkurator: Carina Hagberg, 45 87 98 66

Nesseby og Tana kontorene:
Jannice Onseng, 40 44 06 15
Liss Beate Mikalsen, 40 44 06 14
Kristine Larsen, 40 44 06 17
Hanne Kjærra, 40 44 06 16

Barnevernvakt Båtsfjord & Berlevåg 45 87 98 65
Barnevernvakt Tana og Nesseby: 40 44 06 20