BERLEVÅG KIRKE 50 ÅR

Janne Andreassen  002  Søndag 24. januar ble jubileumsåret for Berlevåg kirke åpnet. Ordfører fikk det ærefulle oppdrag å åpne feiringa. Gjennom hele året vil kirkas 50- årsjubileum bli markert på forskjellig vis.

Vi feirer i år at det er 50 år siden det nåværende kirkebygget sto ferdig gjenreist etter krigen.
Kirkebygg har det vært i Berlevåg siden 1886. Før dette var det kun et bedehus og Berlevågingene måtte reise til kirke i Tana.
Berlevåg lå under Tana prestegjeld helt frem til 1982, da kommunen ble eget prestegjeld.

Det var biskopen i Tromsø som tok initiativ til å få bygget bedehus i Berlevåg. Etter flere søknader ble bedehuset oppført midt på 1870-tallet.
Biskopen argumenterte sterkt for behovet for bedehus:
Det viser seg at det under vårfisket kan være stasjonert 500 – 600 fiskebåter i Berlevåg med 2000 til 2500 tilreisende fiskere og 70 kjøpefartøyer med omtrent 280 mann. Hertil kommer fiskekjøpere, handelsmenn og andre i land. Soknepresten anslår folketallet i Berlevåg under loddefisket til minst 3000 foruten stedets faste beboere.
Av disse er bare ¾ av fiskerne innlosjert i husene og rorbuene. Disse var så overfylte at det var stor fare for epidemier. Resten av fiskerne måtte oppholde seg i hus på båtene under hele fisket.
Soknepresten uttrykte: ”De moralske tilstander var under disse forhold alt annet enn lyse”. Mange hadde derfor ytret et levende ønske om å få bygget et bedehus, slik at det ble større mulighet for religiøs påvirkning.

Spørsmålet om omdanning av bedehuset til kirke ble fremmet flere ganger. Det var først i 1885 at departementet bevilget penger til ombygging av bedehuset. Den 9. september 1886 var bedehuset ombygd til kirke og kapellkirken ble vigslet.
Det var nødvendig å få kirke i Berlevåg fordi reisen til Tana ble lang og besværlig. Dette gjorde at folk til dels foretrakk å ta dampskipet til Vardø kirke.
Berlevåg var på denne tiden et av de største fiskeværene i Finnmark med sine 240 innbyggere.

Under bispevisitas i 1932 viste det seg at kirken var i en dårlig forfatning. Anbudet på restaureringen lød på kr. 14.475,-, og arbeidet ble påbegynt i juli 1939. Kirken ble på nytt vigslet 7. april 1940.

Så kom 1945, og kirken ble brent ned.

Ved kongelige resolusjon av 28. Mai 1955 ble det gitt løyve til gjenoppbygging av Berlevåg kirke.
11. desember 1960, 3. søndag i advent, ble Berlevåg kirke vigslet av Biskop Wiig.
Vigslingsdagen opprant med det sokneprest With beskriver som vanlig berlevågsk vintervær: kulde og vind. Han forteller videre at prosesjonen skulle gått fra fiskerhjemmet (i dag hotellet) eller Frelsesarmeen (i dag husmorstua), men ble i stedet blåst fra sakristiet til hovedinngangen.
Byggekomiteens formann Broderstad overleverte i en vakker tale kirkebygget til kommunen v. daværende ordfører Aga. Larsen. Aga. Larsen ga følgende apell til Berlevåg menighet:
”Kirken er deres, bruk den og fyll den.”

Siden 1960 har kirka stått her oppe på Granbakken, vakker og høyreist, hvit og verdig.
For fiskere og tilreisende som kommer sjøveien er den et fint seilingsmerke der den rager over den øvrige bebyggelsen i fiskeværet.

Programmet for jubileumsåret vil bli delt ut til alle husstander i Berlevåg.
Det vil også bli å finne på kirkens hjemmeside (kirkehjørnet på berlevaagnytt.com).