Berlevåg kommune søker hus / leiligheter!

Berlevåg kommune har behov for boliger til våre ansatte, og oppfordrer alle som har leiligheter / hus tilgjengelig i kommunen å ta kontakt.

Vi er også interessert i boenheter som er møblerte.

Kommunen opplever at bosituasjonen på nåværende tidspunkt er svært presset, og vi er avhengig av å kunne tilby ordnede boforhold for å rekruttere ny medarbeidere til Berlevåg.

Kommunen er derfor svært takknemlig for alle henvendelser.

Kontaktinformasjon:

Sentralbordet: 78782000

E-post: postmottak@berlevag.kommune.no