Berlevåg skole gjør det bra på nasjonale prøver

Berlevåg skole gjorde det meget bra på nasjonale prøver i lesing i høst.

Nasjonale prøver i lesing gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn. Prøvene går ut på å finne informasjon i tekster, tolke og forstå tekster og reflektere over og vurdere teksters form og innhold.

Berlevåg skole har i år også gjort det bra og her er resultatene:

5.og 8.trinn ligger i snitt på 1,9 som for øvrig også er snittet i vårt fylke. Gjennomsnittet for landet ligger på 2,0.

9.trinn toppet for øvrig gjennomsnittet både innen fylket 3,4 og for landet 3,5 med 3,6.