Bredbånd i Kongsfjord - Oppdatering

30. september 2007 er fristen som er gitt for at bredbåndsabonnenter i Kongsfjord kan være "på nett". Dette ble klart da fylkeskommunen på vegne av Berlevåg, Hammerfest, Nordkapp, Kautokeino og Tana kommuner underskrev utbyggingsavtale med Direct Connect 15. februar.
Kommunene Berlevåg, Hammerfest, Nordkapp, Kautokeino og Tana har inngått avtale med Direct Connect om å levere bredbånd over radio til "hvite flekker" i disse kommunene, dvs. områder som i dag ikke har bredbånd. Spesiell fokus er på områder utenfor kommunesentraene. Direct Connect har nå startet planleggingsarbeidet, og vil begynne å plassere ut basestasjoner i begynnelsen av juni.

Fra midten av april vil det være mulig å bestille abonnement. Det er i avtalen spesifisert at det skal være tilgang til 2Mbps/500kbps kapasitet for sluttbrukerne, men andre "kapasitetspakker" skal også kunne tilbys. Abonnementsprisene skal ikke være forskjellig fra det som tilbys andre steder i landet.

Vi regner med at Direct Connect vil markedsføre seg gjennom media eller på annen måte, og vi ber potensielle kunder om å følge med. Vi understreker at Berlevåg kommune eller Finnmark fylkeskommune ikke har driftsansvar for denne etableringen. Henvendelser om abonnement, priser mv. må derfor rettes direkte til selskapet.