Berlev├ąg fra lufta_400x350

Dagaktivitetstilbud

Berlevåg kommune har nå startet opp ordningen med Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens.

Målet for tilbudet er:

  • Å skape meningsfulle opplevelser og en aktiv hverdag

  • Å bygge opp under egenmestring tilpasset den enkeltes funksjonsevne

  • At de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge som mulig

  • Å gi nødvendig avlastning for pårørende

Ved behov for nærmere informasjon – kontakt:

Diane Stabell på telefon  458 79 956