Flere skatteoppgjør i 2011

I forbindelse med ligning for 2010 vil det bli 4 skatteoppgjør i år:

1. avregning 24. juni
2. avregning 17. august
3. avregning 14. september
4. avregning 19. oktober