Folkehelse og tilskuddsmidler 2014

 

Folkehelse og tilskuddsmidler 2014

Finnmark fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer. Tilskuddsforvaltning er et viktig virkemiddel. Mange av tilskuddsordningene har frivillige organisasjoner, lag og foreninger som målgruppe

Les mer her..