Fra 01.01.19 har barneverntjenesten opprettet vaktordning etter kontortid.

Fra 01.01.19 har barneverntjenesten opprettet vaktordning etter kontortid, slik at barneverntjenesten kan kontaktes hele døgnet.
Fra 01.01.19 kan barneverntjenesten i Berlevåg og Båtsfjord etter kontortid kontaktes på vakttelefon  458 79 865.